بوشکان نیوز: تصور کنید یک روزی را که در شهر بوشکان به پول نقد نیازمندید و عجله هم دارید. فورا به سراغ تنها دستگاه خودپرداز بانک کشاورزی بوشکان می روید در آنجا چه چیزی را مشاهده خواهید کرد؟

 

بله! طبق معمول با یک صف طویل مواجه خواهید شد که یا باید قید پول نقد گرفتنتان را بزنید و یا باید با انتظار کشیدن در این صف، مدت زمانی طولانی را سپری کنید! اگر روز بعد از پرداخت یارانه ها باشد که دیگر قیدش را بزنید، بهتر است!

SAM_3567

شاید تنها زمانی که بتوان با خیال راحت و بدون صف انتظار، از دستگاه خودپرداز بوشکان استفاده نمود ساعت ۲ نصفه شب می باشد که تازه اگر شانس بیاورید و دستگاه مربوطه بعلت خرابی از شما پوزش نخواسته باشد!

 

به جرئت میتوان گفت که دستگاه خودپرداز بوشکان از لحاظ برداشت پول نقد، جزو رتبه های نخست استان می باشد. شهر بوشکان جمعیتی رو به افزایش دارد و ساکنین روستاهای اطراف از قبیل شلدان، ایلشهر و امامزاده نیز جهت انجام امور بانکی به بوشکان مراجعت می کنند با توجه به این جمعیت، تنها یک دستگاه خودپرداز در شهر بوشکان می باشد که پاسخگوی نیاز مردم نمی باشد.

 

در شهر بوشکان نیاز به وجود دستگاه خودپرداز دیگر بشدت احساس می گردد و از مسئولین مربوطه انتظار می رود که در این مورد اقدام نمایند.