بوشکان نیوز: چهارشنبه ۲۳ بهمن بین التعطیلات است از این رو برای بسیاری از خانواده‌ها این سوال پیش آمده که آیا مدارس در روز چهارشنبه تعطیل هستند یا خیر؟

پیگیری خبرگزاری تسنیم از وزارت آموزش و پرورش این نتیجه را به همراه داشت که هیچ تصمیمی برای تعطیلی مدارس در روز چهارشنبه وجود ندارد و تمام مدارس کشور در روز چهارشنبه ۲۳ بهمن دایر هستند.