بوشکان نیوز: راهپیمایی ۲۲ بهمن با شکوه بسیار زیادی در شهر بوشکان برگزار گردید و مردم نیز حضوری گسترده در این راهپیمایی داشتند. در این گزارش به روایت حضور گسترده و پرشور مردم در قالب تصاویر پرداخته‌ ایم.

SAM_3570 SAM_3581 SAM_3583 SAM_3588 SAM_3594 SAM_3600 SAM_3601 SAM_3604 SAM_3609 SAM_3612 SAM_3615 SAM_3617 SAM_3623 SAM_3631 SAM_3637 SAM_3639 SAM_3640 SAM_3642 SAM_3646 SAM_3651 SAM_3655 SAM_3658 SAM_3662 SAM_3664