بوشکان نیوز: به گزارش فاریاب نیوز، راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور اکثریت مردم در فاریاب برگزار شد.حضور مسئولین روستا در کنار اقشار مختلف مردمی ،دانش آموزان ،دانشجویان،کسبه،کشاورزان و … وحدت و انسجامی به این راهپیمایی داده بود.بار دیگر هم مردم فاریاب به صحنه آمدند و دهان یاوه گویان این نظام مقدس را به خاک مالیدند.امروز مردم فاریاب از پیر تا جوان و کودکان همه و همه با مشت های گره کرده خود شعار مرگ بر آمریکا را سر دادند .این راهپیمایی استکبار ستیز از درب حسینیه صادق آل محمد (ص) تا حوزه مقاومت هجرت صورت گرفت .