بوشکان نیوز: تصاویر دوربین خبرنگار آوای پارسیان از حضور مردم ولایت مدار روستای خون ذر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۲

عکاس :خشایار زارعی