سخنگوی وزارت خارجه ازدواج کرداولین سخنگوی زن وزارت خارجه کشورمان، ازدواج کرد. سایت عصر خبر نوشت: خانم افخم سخنگوی وزارت خارجه کشورمان که اولین سخنگوی زن وزارت خارجه کشورمان است، چندی پیش ازدواج کرده است. این ازدواج در روز میلاد پیامبر اکرم(ص) صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، افخم با یکی از همکارانش که از کارشناسان وزارتخارجه می‌باشد، ازدواج نموده است.