پس از انتشار خبری تحت عنوان «جاذبه های دیدنی دشت بوشکان» (اینجا) یکی از خوانندگان بوشکان نیوز اظهار نظری اینچنین نمود:

 

بوشکان: بوشکان دارای جاذبه های گردشگری زیادی است که متاسفانه برای دوست داران طبیعت ناشناخته مانده،این کارها برای شناساندن این جاذبه ها مفیداست،البته باتعامل با سایت های استانی در آنجا نیز به نمایش گذاشته شود.