علی فتح الله زاده مدیرعامل دوست داشتنی استقلال است. مدیری که با ادبیات خاص خود محبوب هواداران استقلال شده است و سردبیر روزنامه استقلال جوان هم هست. فتح الله زاده اعلام کرده در پایان فصل از استقلال جدا خواهد شد. به هر حال شاید حق دارد از مدیریت پرفشار در استقلال خسته شده است؛ این فشار را در روی میز مدیریت استقلال می توانید ببینید. شلختگی و بهم ریختگی روی میز مدیرعامل استقلال گواه خیلی چیزهاست. عکس های زیر از اتاق مدیرعامل باشگاه استقلال گرفته شده است ببینید و قضاوت کنید: