نانوا

بوشکان نیوز: بوشکان دارای دو نانوایی است که یکی در بالای شهر و دیگری در پایین شهر قرار دارد. در گذشته کیفیت پخت نانوایی های شهر بوشکان در حد مطلوبی نبود و این باعث نارضایتی مردم شده بود. مردم از کیفیت نامطلوب نان ها گلایه داشتند و صف نانوایی ها به تدریج خلوت و خلوت تر شد و حتی نانوایی ها به مرز تعطیلی نیز کشیده شدند!

 

شاید همین موضوع باعث شد که نانواها به فکر راهی برای جذب مشتری بیفتند و این راه کار را در افزایش کیفیت نان های خود یافتند.

 

نانوایی بالای شهر، کیفیت پختشان را افزایش دادند و اندکی از مردم دلگرم شدند اما این میزان هنوز هم کافی نبود. نانوایی پایین شهر دیگر پخت نمی کرد و وقتی که همه فکر می کردند که دیگر تعطیل شده است، این نانوا مشغول به تغییرات اساسی بود. این نانوا با تغییرات زیاد در نوع پخت خود، پا را فراتر گذاشت و کیفیت را به حد اعلاء رساند.

 

حال با علت و چگونگی افزایش این کیفیت کاری نداریم مهم اینست که این امر خوشایند رخ داده است و با جلب رضایت مردم رونق نیز به نانواهای شهر بوشکان در حال بازگشت است. کیفیت پخت نان به حد مطلوبی افزایش یافته و میزان دور ریزی نان نیز کاهش یافته است که این اقدام نانوایی ها قابل تحسین است.

 

مردم در انجام خریدهای خود آگاهند و کیفیت را در اولویت خریدهای خود مد نظر قرار می دهند. هر اقدامی که در جهت خدمت رسانی مطلوب به مردم انجام شود، بهتر است که بیان گردد تا مشوق راه آنان شویم.