بوشکان نیوز: به گزارش فاریاب نیوز، یکی از سنت های دیرینه در روستای فاریاب مراسم نیایش باران مرسوم به “او آش آغا”است که مردم ناهار خود را یک روز در جوار قدمگاه امیر المومنین (ع) پخت می کنند.و از خداوند بارش باران را طلب می کنند. مردم از صبح زود دور هم جمع می شوند و پس از برگزاری نماز جماعت با نوای چاوشی بانیان این مراسم همه با هم سفره می کشند و غذایی که آنجا پخته اند را صرف می کنند.