بوشکان نیوز: همه ساله تعداد زیادی از مرگ و میرها بر اثر تصادفات رانندگی است و بیشتر این تصادفات به بی احتیاطی و یا نداشتن درک صحیحی از فرهنگ رانندگی بر می گردد.

 

اکثر این تصادفات هم منحصرا به آقایان تعلق دارد. همیشه بحث در مورد بد رانندگی نمودن خانم ها نقل هر مجلس مردانه ای بوده اما اگر با انصاف باشیم می بینیم که اتفاقا خانم ها خیلی کمتر از آقایان تصادف کرده اند!

شاید ترس یکی از علت هایی است که باعث محتاط بودن آنها در رانندگی می باشد و بر عکسشان، آقایان با دارا بودن غرور کاذب و ریسک پذیری در رانندگی باعث به خطر انداختن جانشان می شوند.

11

اگر خوب دقت کنیم در می یابیم که علت به خانواده ها نیز بر می گردد. اگر فرزند خانواده، پسر باشد بدون اینکه به وی فرهنگ درست رانندگی کردن را بیاموزیم یک موتورسیکلیت (یا هر وسیله نقلیه ای) به او داده و رهایش می کنیم تا این فرهنگ را از کوچه و خیابان یاد بگیرد! چه بسا این فرهنگی که یاد گرفته باعث بروز خطراتی برای وی گردد.

اما خانم ها از این حیث از فرهنگ رانندگی برتری نسبت به آقایان سود می برند زیرا همان اندک کسانی که رانندگی می کنند، از همان ابتدا به آنها آموزش بهتری داده می شود و رعایت نکات ایمنی کاملا به آنها گوشزد می گردد.

 

البته این درست است که اگر بنا را بر قیاس رانندگی خانم ها و آقایان بگذاریم، رانندگی خانم ها در سطح ضعیف تری قرار دارد و شاید آن هم بدلیل کمبود تجربه باشد اما بحث بر سر اینست که معمولا با وجود ضعیف تر رانندگی کردن خانم ها، خطرات جانی کمتری برایشان در پی دارد اما برای آقایان با وجود رانندگی بهتر، این خطرات را بدنبال دارد!

شاید این علت همان فرهنگ رانندگی است که به خانم ها بطور صحیح آموزش داده شده است اما آقایان از همان ابتدا در کوچه و خیابان درک نا صحیحی از این فرهنگ را یاد گرفته اند.