بوشکان نیوز: هفته گذشته در پی حفاری شرکت گاز در حریم درجه یک نقش رستم برای خطوط لوله، بیل مکانیکی پس از برخورد به یک سازه  به سرعت توسط  یگان  حفاظت متوقف شد.

در این خصوص مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس به خبرنگار مهر گفت: در پی تماسها با مراجعه کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در تاریخ ۹۲/۱۱/۲۴وپاکسازی اطراف محل،  بخشی از  یک سازه معماری مدور نمایان شد.

سازه کشف شده در نقش رستم

مسعود منیعاتی تصریح کرد: در حال حاضر عملیات شرکت گاز توسط سازمان میراث فرهنگی متوقف شده  و با توجه به نزدیکی این محل با نقش رستم محل مورد نظر نیاز به بررسی و شناسایی بیشتری دارد.

وی در ادامه سخنان خود در انتقاد به اینکه چرا باید در حریم درجه یک این بنا عملیاتی نظیر لوله گذاری انجام شود، افزد: چرا باید در داخل حریم اثر چنین ساخت و سازی صورت بگیرد.

 

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس گفت: وقتی که لوله گذاری به اتمام برسد چنانچه قرار بر اکتشاف یا کاوش باشد اگر شرکت اجازه کاوش را صادر نکرد آن موقع باید چه کاری انجام داد.

وی توضیح داد: در این خوص به خاطر اهمیت موضوع کاوش، باید عرصه و حریم آثار در تملک میراث فرهنگی باشد زیرا از لحاظ باستان شناسی این موضوع مهم است که بتوان با چنین کاوشهایی توالی تاریخی آثار را کشف کرد.

وی همچنین با اشاره به گازرسانی به روستاهای اطراف این اثر گفت: اکنون در حال ارائه خدمات زیرساختی به این روستاها هستیم و اگر این روستا ظرف ۵۰ سال آینده به سمت نقش رستم رشد کنند آن زمان باید هزینه های زیادی برای جابجایی روستا صوت بگیرد در حالیکه اکنون می توان برای خدمات رسانی بهتر به روستا و با صرف هزینه بسیار کمتر، نسبت به این جابجایی اقدام کرد.

نقش رستم نام مجموعه‌ای باستانی در روستلی زنگی اباد واقع در شمال شهرستان مرودشت استان فارس  است که در فاصلهٔ شش کیلومتری از تخت جمشید قرار دارد. این محوطهٔ باستانی یادمان‌هایی از عیلامیان، هخامنشیان و را در خود جای داده‌است.
به گزارش مهر آرامگاه چهار تن از پادشاهان هخامنشی، نقش برجسته‌های متعددی از وقایع مهم دوران ساسانیان، بنای کعبه زرتشت و نقش‌برجستهٔ ویران‌شده‌ای از دوران عیلامیان در این مکان قرار دارند و در دورهٔ ساسانی، محوطهٔ نقش رستم از نظر دینی و ملی نیز اهمیت بسیار داشته‌است.