بوشکان نیوز: شهروند بوشکانی از کوه های اطراف بوشکان «دنبلان کوهی» نیم کیلویی پیدا کرد!

قارچ دنبلان یا به گفته عامیانه اهالی شهر بوشکان «دنبل» نوعی قارچ خوراکی کمیاب و مفید است که اندازه معمولی آن از یک فندوق تا یک پرتغال می باشد و شکلی شبیه به سیب زمینی دارد.

عکس زیر از طرف یکی از خوانندگان بوشکان نیوز ارسال شده و وی تاکید کرده که وزن آن به اندازه ۴۵۰ گرم بوده است!

dombol