شاهین بهرام نژاد در صفحه شخصی اش نوشت:
تَرکه ای نحیف با رنگی عمدتا قرمز کمرنگ مایل به صورتی. سگ جان و وفادار. موتور هوندا هفتاد. کمتر کسی را در جنوب می توان یافت که خاطره ای از این موجود دو چرخ نداشته باشد. موتوری بدون کلاچ که از اینجا سر در آورد:

در سالهای پایانی دهه چهل بود که که شرکتی بنام اشتادکو توسط شخصی که اسمش رو نمیدونم چی هست تاسیس شد. هدف شرکت هم واردات موتورسیکلت های هوندا بود که تا آن زمان به بازار ایران نیومده بودند. کلا موتورسیکلتهای ژاپنی از اوایل دهه ۵۰ خورشیدی بود که با ورود یاماها توسط شرکت زره و بعدا هوندا توسط اشتادکو سر و کله شون پیدا شد.

نفر سراغ دارم که با همین موتور از بوشهر تا مشهد رفته زیارت و برگشته. شما هم اگه خاطراتی دارید به اشتراک بذارید و این مطلب را چاق تر کنید.


شاهین بهرام نژاد