به گزارش بوشکان نیوز در صبح روز پنجشنبه سی و یکم مردادماه برق اهالی کوچه انقلاب شهر بوشکان قطع شد و بازهم مشکل از ترانس برق این کوچه نشئت گرفته بود و گویا قرار نیست یکبار برای همیشه این مشکل حل و فصل شود!
مسئولان اداره برق تا ظهر به این مشکل رسیدگی نمودند و برق را وصل کردند کار را ترک نمودند ولی چند لحظه از ترک آنها نگذشته بود که دوباره با قطعی برق، سروصدای اعتراض اهالی کوچه بلند شد و اینبار نه تنها برق قطع شد بلکه بسیاری از وسایلای برقی نیز سوختند وسایلایی از قبیل تلویزیون و کتری برقی و…
اهالی با تماسهای مکرر خواستار رسیدگی به این وضع شدند که با بازگشت مسئولین برق دوباره وصل شد.

ترانس کوچه انقلاب بوشکان، بارها باعث بروز مشکلاتی برای این اهالی شده است حال معلوم نیست که آیا این مشکل برای همیشه حل شده است و یا بازهم ادامه دارد؟ مسئولین اداره برق نیز میتوانستند قبل از قطع و وصل نمودن برق این اهالی، آنها را از  بروز خطرات و خسارات احتمالی آگاه سازند تا اینچنین مشکلاتی برای اهالی پیش نیاید. اکنون چه کسی پاسخگوی خسارات وارد شده به این اهالی است؟ ترانس یا اداره برق؟!!