به گزارش بوشکان نیوز به نقل از آسیو، بعد از بوجود آمدن چالش ها میان شورای اسلامی شهر تنگ ارم  با شهردار این شهر وبالا گرفتن کشمکش ها شورای اسلامی این شهر تصمیم به عزل شهردار گرفتند که با واکنش تند مردم روبه رو گردید.بعد از جلساتی که مردم و بزرگان شهر تنگ ارم با اعضای شورای  داشتند ولی در نهایت نتیجه ای حاصل نشد و در نتیجه تمام قشرها از خانواده های معظم شهداء,ورزشکاران ,اصناف و طیف های مختلف شهر تنگ ارم در یک حرکت پسندیده وبی نظیر در تاریخ این شهر با نوشتن طوماری در حمایت از شهردار بومی خود از امام جمعه محترم استان و شهرستان ,استانداری محترم و فرمانداری محترم دشتستان خواستار ابقای ایشان شدند .

مردم شهر تنگ ارم دلایل اصلی مخالفت خود با تصمیم شورا و حمایت از شهردار خود را,راستگویی,قانونمندی,درستکاری وشجاعت ایشان بیان کردند.