بوشکان نیوز: به گزارش دیده بان محیط زیست: این میش وحشی با وجود اینکه در طبیعت بصورت آزاد و وحشی زندگی می کند هر روز همراه محیط بانان به ماموریت و گشت میرود، در کنار آنها در کوه استراحت می کند و بر سر سفره با آنها غذا می خورد. محیط بانان پارک ملی دریاچه ارومیه و این میش وحشی به شدت به یکدیگر وابسته هستند و هر روز باید این میش وحشی را ببینند.

امید یوسفی مسئول پارک ملی دریاچه ارومیه در این باره می گوید: شش سال قبل همزمان با فصل زادوولد قوچ و میش ها، محیط بانان در هنگام گشت زنی در جزیره کبودان متوجه یک بره میش تازه متولد شده می شوند که بودن وجود مادری در کنارش، درحال مرگ بوده است. محیط بانان بعد از اینکه مطمئن شدند خبری از میش مادر نیست، بره میش را به پاسگاه محیط بانی آوردند. به دلیل عدم تغذیه با شیر مادر، بره میش در حالتی مابین مرگ و زندگی به پاسگاه آورده شد.

یک شیشه شیر تهیه کردیم و با شیشه به بره میش شیر دادیم و اسمش را آرزو گذاشتیم. بعد از چند روز که سرحال و قبراق شد در بره میش را در جزیره رهاسازی کردیم تا زندگی طبیعی خودش را ادامه دهد. آرزو اردیبهشت سال بعد ۶ ساله میشود. در تمام این مدت با اینکه در طبیعت آزاد است هر روز با محیط بانان به گشت و کنترل می رود. در تمام ماموریت ها ما را همراهی می کند، سر سفره با ما غذا می خورد و در کوه کنار ما استراحت می کند.

آرزو از بقیه قوچ و میش ها کمی هراس دارد. در طول این سال ها هیچ وقت جفتگیری نکرده و آبستن نشده است. چند سال پیش آرزو چند روز گم شد و از کوه پایین نیامد. همه محیط بانان ناراحت بودند حتی یک نفر از محیط بانان قدیمی برای پیدا شدن آرزو کلی نذر کرد تا اینکه بعد از ۳ روز برگشت.

در طی این ۶ سال همه ما به شدت به آرزو وابسته شدیم و تصور جزیره کبودان بدون وجود آرزو برای ما واقعا سخته.