کتاب «بوشکان در گذر زمان» اثری از نوروز نوروزی شهردار بوشکان میباشد. در همین خصوص یکی از خوانندگان بوشکان نیوز (اینجا) نوشت:

 

فاطمه.ن: ازجناب آقای نوروزی متشکریم. کتاب خیلی جالبی است. بهتر است این کتاب را با دیدی بازتر و گسترده تر بخوانید. حتما خوشتان می آید. من یه سوال از آقای نوروزی دارم چرا بوشکان به این بزرگی فاقد کتاب خانه میباشد؟