بوشکان نیوز: در اولین روز از آغاز برنامه های “هفته بوشهر” مدیران شهری با حضور در کوه کزی ضمن بازسازی صحنه مبارزه خالو حسین دشتی و یارانش با استعمارگران، به مبارزان خطه بوشهر ادای احترام کردند.

به گزارش ستاد بزرگداشت هفته بوشهر؛ امید پارسایی فر در تشریح مبارزات دلیرمردان بوشهری با مهاجمین به بوشهر گفت: در تنگک سه کوهی به نام کزی وجود دارد که مبارزان جنوبی به مدت سه روز نبرد جانانه ای با استعمارگران انجام دادند.

دبیر ستاد بزرگداشت “هفته بوشهر” با اشاره به شهادت ۶۳ یا ۶۴ مبارز بوشهری در این جنگ اظهار داشت: بنا بر اظهارات شاهدین عینی در این جنگ فرزندان و دلیرمردان این آب و خاک تعداد یک هزار تن از سربازان و افسران مهاجمین را از پا درآوردند.

وی افزود: در حال حاضر کشته شدن تعداد یک هزار نفر از مهاجمین در این منطقه در بسیاری از کتاب های تاریخی ثبت و ضبط شده است.

پارسایی فر با اشاره به جذابیت های طبیعی و اقلیمی این منطقه افزود: امیدواریم با عنایت مدیران شهری بتوان این مکان تاریخی را تبدیل به موقعیت گردشگری کنیم.

وی به ساخت فیلم رییسعلی دلواری در این منطقه توسط همایون شهنواز اشاره کرد و ابراز داشت: این که روز اول “هفته بوشهر” به نام روز دفاع، پایداری و صلح هسته ای نام گذاری دشده است به دلیل وجود نیروگاه بوشهر در کنار این منطقه تاریخی به عنوان یک فرصت است.

پارسایی فر با بیان این که بوشهر مجموعه ای از همه ظرفیت هاست از شهردار مرکز استان درخواست کرد  این مکان را به مکانی مورد احترام برای این مبارزان و بازدید شهروندان تبدیل کند.