مأموران اداره محیط زیست دشتستان و محیط بانی شهید محمدی بخش بوشکان موفق به دستگیری دو شکارچی کل وحشی تنگ باهوش شدند. در همین رابطه یکی از خوانندگان بوشکان نیوز (اینجا) اینچنین نوشت:

 

کوروش آریاپور: با تشکر از کلیه کارکنان پرتلاش و با انگیزه اداره محیط زیست دشتستان خصوصا جناب پورسالم.

همینطور پاسگاه محیط بانی بوشکان که در چند ساله تاسیسش بیلان بسیاردرخشانی ارائه داده. محیط زیست طبیعی در چند ساله اخیر لطمات صدمات فراوان و بعضا غیر قابل جبرانی را متحمل گشته به طوری که طنین فریاد بلند و رسایش همه جا شنیده شده امیدوارم مسئولین با همکاری بسیارمطلوب علاقه مندان مردمی درحفاظت بیش ازپیش این مواهب خدادادی کوشا باشند.

ناگفته نماند استمداد من و کلیه دوست داران طبیعت از متولیان عمدتا”ممانعت ازشکار بیرویه خصوصا”جلوگیری ازانقراض پلنگ در بخشهای ارم و بوشکان که جمعیتشان با کاهش فاحش مواجه گشته و به شدت درمعرض خطر میباشند میباشد.

البته خوشبختانه در این دو بخش علاقه مندان و مردم همکاری خوب و اثر بخشی با محیط زیست دارند که خود به یاری خدا نویدبخش ایندۀ درخشان این عرصه میباشد.