به گزارش بوشکان نیوز به نقل از  آوای پارسیان این زندگی امن مدیون تلاش عزیزان پاسگاه محیط بانی شهید محمدی بخش بوشکان می باشد که شایسته تقدیر از مقامات مافوق می باشند.

تصاویر زیبای زیر از طرف جناب آقای بازیار :