بوشکان نیوز:‌ حجت الاسلام مصباحی مقدم درباره روزهایی که رئیس دولت دهم در خانه به حالت قهر به سر برد بیان داشت:‌ در آن ۱۱ بعضی از دوستان را وادار کردیم با احمدی نژاد ملاقات و ایشان را از این حرکت منصرف کنند اما خوب نتیجه نداشت. ما حتی به بعضی از دوستانمان در جبهه پایداری گفتیم که شما از نفوذ خود بر احمدی نژاد استفاده کنید و ایشان را برگردانید.

وی افزود: خاطرم  هست که حاج آقای آقاتهرانی تازه از سفر آمده بود و بعد از ورودش این مسئله را پیگیری کرد. یک جلسه  ۳-۴ ساعته همراه با آقای حسینیان با احمدی نژاد جلسه داشت و وقتی که بازگشت گفت این مدت را فقط احمدی نژاد درد و دل کرد و حرفهای خودش را زد. همان روز خاطرم هست که من به رئیس مجلس تذکری دادم که اگر جایز بدانید جلسه ای داشته باشیم که تمرد رئیس جمهور نسبت به دستور رهبری را بررسی کنیم . تا کی باید تحمل کنیم و ساکت بمانیم؟ که فردای آن روز احمدی نژاد به سرکارش برگشت.

نماینده مردم تهران در پاسخ به این سئوال که اگر احمدی ن‍ژاد برنمی گشت ممکن بود عدم کفایت وی را صادر نمایید، پاسخ داد:‌احتمالش بسیار قوی بود.

منبع: مهر