از راست : الله داد قاسمی-حاج محمود مجاهدی
تاریخ و محل عکس : سال۱۳۳۸ روستای طلحه

از راست ( ردیف بالا) : سید ابوالحسن حسینی – حاج عبدالله زارعی – علی جوکار
از راست (ردیف پایین) : هاشم صیادی – عبدالله مجری

از راست : حاج محمود مجاهدی – محمد حسن قاسمی
تاریخ و محل عکس : سال ۱۳۴۰- روستای طلحه

از راست : حاج محمود مجاهدی – حاج عبدالله زارعی – محمد حسن قاسمی –
ناشناس –حاج غلامرضا زارعی

 حاج محمود مجاهدی
تاریخ و محل عکس :سال۱۳۳۸-روستای طلحه

از راست : ناشناس – احتمالاً اسد ملاباقر – علی صیادی – ناشناس-الله داد
قاسمی-خدابخش کرمی

از راست : باقر گفتار (از چاهکوتاه)- حاج محمود مجاهدی-ناشناس
تاریخ و محل عکس : اواخر دهه ۲۰ خورشیدی- تهران منزل عبدالرسول خان چاهکوتاهی

از راست : الله داد قاسمی-ناشناس-حاج غلامرضا زارعی-حاج عبدالله
زارعی-حاج محمود مجاهدی