به گزارش بوشکان نیوز؛ حیدر دانافرد در گفتگو با ایرنا افزود: درهر هکتار از این اراضی چهار نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند که در مجموع نزدیک به پنج هزار نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم در کاشت ،برداشت و صادارت این محصول مشغول به فعالیت هستند.

ایشان گفت:میزان درآمد در هر هکتار بالغ بر ۱۵۰ میلیون ریال است که در مجموع بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد ریال درآمد عاید کشاورزان در فروش سبزی شوید در بازاهای داخلی و خارجی می شود.

دانافرد افزود: عمده بازار فروش ومصرف این محصول بازارهای کشور روسیه و آسیای میانه است .

یکی ازتجار روسیه در منطقه برازجان در گفتگویی گفت:به دلیل اینکه مردم روسیه از فرآورده های پروتئینی و ماهی زیاد استفاده می کنند مصرف سبزی شوید درسبد غذایی مردم روسیه تاثیر بسزایی در سلامت و تندرستی آنها دارد.

یکی از کشاورزان فعال دشتستانی در بنداروز نیز گفت: روزانه حدود ۱۶ تن بار شوید به کشور روسیه و آسیای میانه فقط از اراضی کشاورزی ما بوسیله کانتینرهای روسی بارگیری و بسته بندی وصادر می شود .

خداکرم آذرباد خواستار اصلاح نحوه کشت از سنتی به مکانیزه به شکل ردیف کار شد.

شهرستان دشتستان با ۲۵۰ هزار نفر جمعیت قطب اول کشاورزی استان بوشهر بویژه در زمینه تولید سبزیجات و صیفی جات و خرماست.