رئیس شورای شهر سعدآباد گفت: جهت اتفاق نظر تمام اعضای شورا و حاکم شدن وحدت و پیشرفت شهر از خانم رسته خواستیم که کناره گیری خود را اعلام نماید و در نهایت ابوالقاسم شریفی سرپرست کنونی شهرداری بعنوان گزینه شهردار سعدآباد که مورد توافق تمام اعضای شورا میباشد رسیده ایم.

 وطنخواه اعلام کرد: علی رغم توانایی کم نظیر زیبا رسته که مدتی پیش بعنوان شهردار سعدآباد به مقامات ذی ربط معرفی شده بود و با وجود اینکه وی از تمام استعلامات موفق بیرون آمده و تنها امضای مدیر کل شهری و روستائی استانداری بوشهر و شخص استاندار باقی مانده بود، ولی در نهایت شورای شهر سعدآباد به این نتیجه رسید که جهت اتفاق نظر تمام اعضای شورا و حاکم شدن وحدت و پیشرفت شهر، ابوالقاسم شریفی را به عنوان شهردار این شهر انتخاب نمایند.

گفتنی است دی ماه امسال علی رضایی شهردار منتخب شورای چهارم سعدآباد به دلیل مشکلات مالی شهرداری ساعتی قبل از معارفه از سمت خود استعفا کرده بود.

اینک سومین گزینه تصدی شهرداری سعدآباد دشتستان از سوی شورا مشخص شده است.
مرجع: اتحادجنوب