بوشکان نیوز: بازار هفتگی بوشکان به دلیل قیمت مناسب اجناس و تامین نیازهای خانواده ها در این شهر همیشه در طول سال مشتری خود را دارد، اما با این وجود اولین بازار هفتگی سال جدید بوشکان شور و نشاط منحصر به فردتری را بهمراه داشت.

بازار هفتگی بوشکان که بعلت برگزاری آن در روز یکشنبه به «یکشنبه بازار» معروف شده است در اولین تجربه از سال جدید رونق و شلوغی زیادی را به خود دید. حال و هوای عید بر خریداران و فروشندگان نیز تاثیر مثبت گذاشته بود و مردم با خوشرویی سال جدید را به همدیگر تبریک می گفتند.

بیشترین مراجعه کنندگان به این بازار را مردم شهر بوشکان و روستاهای اطراف از قبیل شلدان و امامزاده و همچنین مردم عشایر نشین این منطقه تشکیل می دهند که برای تامین مایحتاج هفتگی خود هر هفته به این بازار مراجعه می کنند.

 

SAM_4425 SAM_4429 SAM_4430 SAM_4431 SAM_4432 SAM_4433 SAM_4434 SAM_4435 SAM_4436 SAM_4437 SAM_4438 SAM_4439 SAM_4440 SAM_4441 SAM_4442 SAM_4443 SAM_4444 SAM_4445 SAM_4446