بوشکان نیوز: برگزاری مسابقات پیشکسوتان فوتبال بخش بوشکان در شاهیجان، بهانه ای بود تا خاطرات گذشته دوباره در اذهان زنده شود. پیشکسوتانی که شاید نسل امروز چندان آشنایی با آنها نداشته باشند اما در زمان خودشان دورانی داشتند.

بیشترشان خارج از گود فوتبال هستند و از دور دستی بر آتش دارند اما هنوز دلشان سبز است و خاطرشان در مستطیل سبز به دنبال توپ‌ها می‌دود.

نگاه به امروز آنان نکنید که با اندکی دویدن به نفس نفس می افتند در جوانی اشان چنان می دویدند که حریفانشان را به نفس نفس می انداختند روزگار چه بر سر انسان که نمی آورد.

یادش بخیر آن دوران چنان شوت هایی می زدند که ترس را به دل حریفشان می انداختند هر کدامشان گذشته ای پر غرور دارند. هنوز هم هنگامی که بعنوان یک تیم به زمین می روند، می توان آن تعصب و انگیزه گذشته را در چهره اشان به خوبی مشاهده کرد هنوز هم همان اتحاد ناگسستنی قدیمی بین آنها شکل می گیرد چیزی که جوانان نسل امروز باید از آنان درس بگیرند.

تیم نسل خاطره های فراموش نشدنی فوتبال شهر بوشکان از فرامرز امینی ، یزدان بخش امینی ، صفدر بازدار ، حمید حاتمی ، علی رشیدی زاده ، کوثر حاتمی ، حسین زنگنه ، مسعود بهادری ، ایرج اسفندیاری ، خلیل زارعی ، داریوش رضایی ، نوروز نوروزی ، کرامت نیکنام ، صفدر نوروزی ، ناصر خداپرست و محمد آقاخانی تشکیل شده بود. جای مرحوم منصور صمیمی بازیکن تکنیکی فوتبال بوشکان در بینشان خیلی خالی بود.

تیم پیشکسوتان بوشکان در اولین بازی خود موفق شد تیم پیشکسوتان تنگ زرد را با اقتدار کامل و با نتیجه پرگل ۱۰ بر صفر شکست دهد.

 

http://parsiup.com/upload/zuet_sam_4547.jpg

http://parsiup.com/upload/hsxt_sam_4554.jpg

http://parsiup.com/upload/ondj_sam_4557.jpg

http://parsiup.com/upload/0bfj_sam_4558.jpg

http://parsiup.com/upload/synf_sam_4559.jpg

http://parsiup.com/upload/5tz3_sam_4560.jpg

http://parsiup.com/upload/qhrv_sam_4575.jpg

http://parsiup.com/upload/448g_sam_4581.jpg

http://parsiup.com/upload/7gac_sam_4583.jpg

http://parsiup.com/upload/73iw_sam_4592.jpg

http://parsiup.com/upload/ieu_sam_4593.jpg

http://parsiup.com/upload/jeld_sam_4598.jpg

http://parsiup.com/upload/i9tg_sam_4600.jpg

http://parsiup.com/upload/ssm_sam_4601.jpg

http://parsiup.com/upload/5mow_sam_4605.jpg

http://parsiup.com/upload/t175_sam_4608.jpg

http://parsiup.com/upload/ayvp_sam_4614.jpg