بوشکان نیوز: ابتدا صوت دلنشن قران توسط علی رضا  جمالی فضای روحانی را بر  این محفل حکفرما نمود و در ادامه سرود جمهوری اسلامی  و سرگرمی و مسابقه های جناب آقای غلامی همراه با خاطرات افراد مسن طایفه   و اجرایی موسیقی سنتی به سرپرستی بیژن پناهی راد یکی از نوه های جمالی ها از دیگر قسمت های این مراسم بود.

مدیر کل ثبت احوال استان جناب آقای صالحی نیا نیز در سخنانی ضمن تشکر از این فکر پسندیده از آقای سیروس جمالی بانی اصلی کار تشکر و اظهار داشتند که چنین وحدت و همدلی ها باعث اتحاد بیشتر شده  و ممکن است با آشنایی بیشتر زمینه ازدواج فامیلی نیز بیشتر شود.

بزرگان طایفه هدف از این اجتماع را اتحاد و همدلی بین طایفه بزرگ تنگسیر که از نواده خالو حسین می باشند را می دانستند . بزرگان قوم جمالی ها اظهار داشتند که قوم تنگسیر همانطور که قبلن با اتحاد و همدلی در مقابل پیر استعمار انگلیس ایستادند در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز تنی چند از فرزندان خویش را تقدیم انقلاب و نظام نمو ده اند هم اکنون نیز با این همدلی حاضر به حمایت از انقلاب  و نظام  ورهبری خواهند بود .

از جمله نکات جالب این مراسم دیدار برخی از اقوام بعد از چندین سال بود که برای هر دو طرف جالب بود.از دیگر قسمت هایی جالب مراسم نوشتن  اسامی تمام این طایفه بروی بنر ی بزرگ که ۲۳ متر طول داشت توسط علیرضا جمالی  که باعث آشنایی خانوادها می شد.

در پایان پس از حلقه اتحاد همه خانوادها به دعوت جمالی های کلمه پس از مراسم نماز مشغول به صرف نهار شدند .

 

منبع: آوای پارسیان