به گزارش بوشکان نیوز؛ محمد تقی منوچهری با بیان اینکه در استان بوشهر سال زارعی جاری ۱۸ هزار هکتار اراضی به کشت گندم آبی و ۱۰۵ هزار هکتار اراضی به کشت گندم دیم  اختصاص یافته اظهار کرد: برداشت گندم در استان از ۲۰ فروردین آغاز می‌شود و در برداشت محصول گندم ۴۲۵ دستگاه کمباین  مشارکت دارند.

وی با بیان اینکه پیش بینی برداشت ۷۰ هزار تن گندم در مزارع استان می‌شود تصریح کرد: برداشت گندم تا ۱۵ خرداد ماه ادامه دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اینکه امسال ۸ هزار و ۹۹۳ هکتار از مزارع درقالب مدیریت مزرعه طرح خودکفایی گندم اجرا شده گفت: در اجرای این طرح ۳۰ کارشناس کشاورزی برای اجرای آن نظارت دارند.

منوچهری افزود: امسال ۱۲هزار تن بذر گندم در این استان توسط ۵ شرکت بخش خصوصی تامین و تولید شد.

وی به بیمه محصولات گندم پرداخت و گفت: درسال زارعی جاری ۵۲۶ هکتار از اراضی آبی گندم و ۱۲ هزار و ۴۸۸ هکتار اراضی دیم تحت پوشش محصولات کشاورزی است.

منوچهری خاطرنشان کرد: زارعین استان بوشهر سال گذشته ۷۵هزار تن گندم از مزارع  برداشت کردند.
منبع: تسنیم