بوشکان نیوز: مسلّماً همت بزرگ نشانه ی روح بزرگ است.در دنیای پر آشوب ورزش فوتبال که هرکس برای رسیدن به مقاصد خود از هر ترفندی استفاده می کند.در بخش کوچکی از این دنیای بزرگ هنوز روح جوانمردی زنده است.

در اولین بازی لیگ دسته یک بخش بوشکان بین دو تیم دیارمهر طلحه و پرسپولیس کار زیبای بازیکن جوان دیار مهر “معین محمودی” که در یک حرکت جوانمردانه و در حالی که در محوطه ی جریمه تیم پرسپولیس صاحب موقعیت گلزنی بود و بازیکن حریف مصدوم بروی زمین افتاده بود در یک حرکت زیبا و جوانمردانه توپ را به بیرون زد که هیئت فوتبال نیز از این حرکت زیبا تقدیر و جایزه ی ویژ ه ای نیز برای او در نظر خواهد گرفت.

منبع: پاس کلمه