دکتر رجایی، متخصص روماتولوژی ، اظهار داشت: کمر درد های التهابی به آن دسته از انواع کمر دردها اطلاق می شود که الگوی افزایش درد آن در ابتدای صبح بیشتر است و در طول روز کاهش می یابد.

[highlight]بوشکان نیوز:[/highlight] کمر دردهای التهابی به آن دسته از انواع کمردرد اطلاق می شود که در هیچ تست آزمایشگاهی قادر به شناسایی نیستند و در اغلب موارد با انجام فعالیت کاهش می یابند.
دکتر رجایی، متخصص روماتولوژی ، اظهار داشت: کمر درد های التهابی به آن دسته از انواع کمر دردها اطلاق می شود که الگوی افزایش درد آن در ابتدای صبح بیشتر است و در طول روز کاهش می یابد.
وی گفت: این دسته از کمر دردها که با شدت گرفتگی عضلات در ناحیه ای از ستون فقرات همراه اند با فعالیت کاهش و یا استراحت تشدید می شوند.
وی با بیان اینکه شروع این نوع از کمر دردها تدریجی است و در اغلب موارد به از کار انداختن فرد از شغل و کار خود می انجامد خاطرنشان کرد: علائم تشخیصی این بیماری بسیار حائز اهمیت است و فرد باید یک شرح حال کامل از وضعیت خود به پزشک ارائه دهد چرا که علائم این بیماری از کمر دردهای فیزیولوژیک کاملا متفاوت است و بیشتر عضلات را درگیر می کند.
وی یادآور شد: این بیماری در صورت زود تشخیص داده شدن قابل درمان دارویی است و جای نگرانی ندارد.