به گزارش “بوشکان نیوز” به نقل از پاس کلمه کمیته ی انضباطی هیئت فوتبال بخش بوشکان آراء خود را در خصوص اتفاقات پیش آمده در بازی کشاورز بوشکان و استقلال فاریاب را صادر کرد.

به موجب این آراء تیم کشاورز بوشکان به پرداخت جرائم و محرومیت یکی از بازیکنان کلیدی خود محکوم شد که به شرح زیر می باشد:

۱-روح اله صمیمی بازیکن تیم کشاورز بوشکان به علت توهین و فحاشی به داور مسابقه با استناد به بند یک ذیل ماده ی ۲۲ آیین نامه ی آنضباطی به تعداد ۲ جلسه از همراهی تیم خود محروم و مبلغ یک میلیون ریال جریمه ی نقدی محکوم گشتند.

۲-تیم فوتبال کشاورز بوشکان به علت توهین و فحاشی تماشاگران منتسب به آن تیم  به داوران مسابقه  با استناد به بند سه ذیل ماده ی ۲۱ آیین نامه ی انضباطی مبلغ یک میلیون ریال جریمه ی نقدی محکوم گشتند