به گزارش”بوشکان نیوز” در این باره بخشدار بوشکان در گفتگو با دیارمهر اظهار داشت: در بخش راه روستایی امامزاده محمد فیروز ودرنگ، سالن های ورزشی بخش بوشکان از جمله پروژه هایی هستند که به علت کمبود اعتبار روند ساخت آنها متوقف شده و در انتظار تامین بودجه پروژه های مذکور از محل اعتبارات سال جاری هستیم.

افراسیابی ادامه داد: راه بهمرد و دو مدرسه شهرهای بوشکان و کلمه نیز وضعیتی مشابه دارند که برای ادامه ی روند ساختشان در انتظار بودجه ی سال ۹۲هستیم . ایشان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا پروژه های نیمه تمام بخش بوشکان تا اواخر سال جاری به افتتاح و بهره برداری خواهند رسید یا نه، گفتند: با توجه به اینکه اولویت اعتبارات تخصیص یافته به بخش بوشکان با پروژه های نیمه تمام خواهد بود انتظار می رود تا پایان سال جاری پروژه های مذکورکار ساختشان اتمام و به مرحله ی بهره برداری برسند.

گزارش: عبدالصمد شهریاری

http://deyaremehr.ir/images/phocagallery/Ghaleb-Jadid/khabar-deyar/1392/shahrivar/salon/salon00001.jpg

سالن ورزشی طلحه

http://deyaremehr.ir/images/phocagallery/Ghaleb-Jadid/khabar-deyar/1392/shahrivar/salon/salon00009.jpg

سالن ورزشی فاریاب

http://deyaremehr.ir/images/phocagallery/Ghaleb-Jadid/khabar-deyar/1392/shahrivar/salon/bu-s2.jpg

سالن ورزشی بوشکان