بوشکان نیوز: اولین جلسه شورای اسلامی دوره چهارم شهرهای دشتستان امروز ۱۲ شهریور در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاحی انتخابات و ماده ۲ آئین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی وامور مالی شوراهای اسلامی در محل سالن اجتماعات فرمانداری با حضور تمام اعضای شورای اسلامی شهرهای برازجان کلمه، آبپخش، شبانکاره، بوشکان، تنگ ارم، دالکی، وحدتیه، سعدآباد برگزار شد.


متن تحلیف به پاس احترام ، توسط  آقای منصور خرم از اعضای جدید شورای شهر کلمه به عنوان مسن ترین فرد حاظر در جلسه قرائت شد ومابقی افراد در جلسه بصورت دسته جمعی متن  تحلیف را تکرار نمودند و سوگند نامه را امضاء نمودند.


حاشیه ها:

# تعداد اعضای شورای اسلامی شهرهای دشتستان به جز شهر برازجان که ۹ نفره بود مابقی شوراها ها ۵ نفره بودند همه اعضای شورای اسلامی شهر های دشتستان حضور داشتند به جز شهرهای سعدآباد و کلمه که از هر شورا یک نفر حضور نداشتند.

# اعضای شورای شهر دالکی تنها شورای بود که سمتهای اعضای خود را از قبل آماده کرده بود و حاضر به ارائه صورت جلسه به فرمانداری بود. در صورتی که مابقی منتخبان به  صورت رسمی امروز در محل شورای خود تشکیل جلسه میدهند.

#پذیرایی ناقص فرمانداری در مراسم تحلیف نکته جالب توجه بود که اعضای شورای شهر بوشکان از پذیرایی محروم ماندند.

/اتحادجنوب- خدیجه جوکار