بوشکان نیوز: محمد علی ابطهی در صفحه فیسبوکش نوشت:  پارازیت ها از همیشه شدید تر شده.اینترنت به هم ریخته، گشت ارشاد هم پر تلاش تر از همیشه. خسته نباشند. بدون این کارها هم می دونیم که با انتخاب آقای روحانی، همه چیز تغییر نکرده. قول میدیم که یادمان نرود که شما هنوز پر تلاش هستید. لازم نیست که با این مشکلات ثابت بفرمایید. والا به خدا.!