بازی راس ساعت ۱۷/۱۰ دقیقه با سوت آقای باقری آغاز شد تا شاهد نبردی بین مدعیان این فصل باشیم.

دو تیم بازی را با محک زدن حریف آغاز کرده بودند که تیم ابوذر زودتر نبض بازی را در اختیار گرفت و چندین حمله پی در پی روی دروازه پاس به انجام رساند.در ادامه تیم پاس خودش را یافت و توانست بازی را به تعادل بکشاند و بازی در میانه میدان پیگیری شد تا نیمه اول بدون رد و بدل شدن گلی از دو تیم به پایان برسد.
در شروع نیمه دوم تیم پاس بازی بهتری را از خود به نمایش گذاشت ولی در ادامه این تیم ابوذر بود که با چشم دوختن به ضد حملات و پای ریزی چند حمله خلق موقعیت کرد.پاس با تعویض خود و به کار گیری بازیکن با تجربه ،رضا رضایی روی به حمله نهاد و توانست در سی دقیقه پایانی بازی از حریف خود سرتر باشد ولی در همین دقایق هم تیم ابوذر ساکت ننشسته بود و با ضد حملات و روی ارسال های بلند به پشت مدافعان پاس به چند موقعیت خطرناک رسید ولی این موقعیت ها هم نتوانست طلسم دروازه ها را بشکند.بازی بدون گل به پایان رسید تا این دربی هم مثل دربی فاریاب مغلوب حساسیت شده باشد.تقسیم امتیازات بازی منصفانه ترین نتیجه برای دو تیم بود که می توانست رقم بخورد.

استقلال فاریاب/خبرنگار و عکاس: پیمان آشوری