بوشکان نیوز: این بازی راس ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهدای کلمه آغاز شد.هر دو تیم با باخت در دو بازی گذشته به این سه امتیاز نیاز داشتند.نیمه اول بازی پایاپای را داشتند ادامه میدادند که روی یک ضد حمله تیم بهارستان چسپیده به محوطه جریمه صاحب یک ضربه آزاد شد که محمد آذربان به زیبایی هرچه تمامتر توپ را وارد دروازه کشاورز کرد .در ادامه دو تیم حملات زیادی انجام دادند که با خلق موقعیت های نصف نیمه راه به جایی نبردند.نیمه اول با همین تک گل به پایان رسید.تا بهارستان با برد زمین را به مقصد رختکن ترک کرده باشد.

با آغاز نیمه دوم این تیم کشاورز بود که در همان ابتدای نیمه دست به تعویض زد چرا که چیزی برای از دست دادن نمیدید. کشاورز بازیکن کهنه کار خود یعنی خلیل زارعی را به میدان فرستاد تا شاید قفل ناکامی هایش با کلید تجربه باز شود.با این تعویض این تیم کشاورز بود که مالکیت توپ و میدان را بدست گرفته بود و گهگاهی هم تیم بهارستان با راه اندازی ضد حملات توانست خلق موقعیت کند ولی یکی پس از دیگری به هدر میرفت تا مشکل گلزنی کشاورز بیشتر به چشم خورد.تیم کشاورز هم چندین و چند موقعیت بدست آورد ولی دفاع بهارستان و بی دقتی بازیکنان کشاورز مجال گلزنی را از کشاورز گرفته بود.
بازی با همین تک گل نیمه اول به پایان رسید تا کشاورز در باخت هتریک کرده باشد و بهارستان به اولین پیروزی خود دست یافته باشد.

از نکات منحصر به فرد این بازی میتوان به دو نکته اشاره نمود نخست اینکه تیم بهارستان در نیمه اول با دوتا شماره یازده بازی می کرد(دروازه بان و هافبک)و دوم اینکه در نیمه دوم وقتی که تیم بهارستان قصد تعویض بازیکن خود را داشت بازیکن تعویضی درون زمین با وقت کشی قصد ترک زمین داشت که داور با نشان دادن کارت قرمز مستقیم اورا از بازی اخراج نمود و در ادامه با اعتراض مربی بهارستان و با مشورت با ناظر بازی داور از رای خود صرف نظر کرد و تنها یک کارت زرد به بازیکن بهارستان داد و تعویض هم انجام شد.

استقلال فاریاب/گزارش و عکس :پیمان آشوری