بوشکان نیوز: هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر بوشکان مشخص شدند.

به گزارش «بوشکان نیوز» شورای اسلامی جدید شهر بوشکان روز چهارشنبه ۱۳  شهریور تشکیل جلسه  داد و پس از اخذ رأی گیری بین اعضا، سرانجام خداکرم نوروزی بعنوان رئیس شورای شهر انتخاب گردید.

همچنین عطاء رضایی بعنوان نائب رئیس شورا و حمید هاشمپور بعنوان سخنگوی شورا انتخاب گردیدند. صفدر بازدار و کرامت بهادری نیز به عنوان منشی شورای شهر بوشکان مشخص شدند.

اعضای شورای اسلامی شهر بوشکان را صفدر بازدار، کرامت بهادری، عطا رضایی، خداکرم نوروزی، حمید هاشمپور تشکیل می دهند.

اسامی هیئت رئیسه شورای شهر بوشکان:

۱-  رئیس شورا: خداکرم نوروزی

۲-  نائب رئیس شورا: عطا رضایی

۳-  سخنگوی شورا: حمید هاشمپور

۴-  منشی شورا: صفدر بازدار

۵-  منشی شورا: کرامت بهادری