در این برنامه پس از پخش قسمتی از یکی از ترانه های داخلی! از شرکت کننده ها خواسته می شود تا از بین چند گزینه به عنوان ادامه ترانه گزینه صحیح را انتخاب کنند.
بوشکان نیوز: به گزارش پارسینه رادیو شب ها مسابقه ای را پخش می کند که دقیقا مشابه برنامه “شعر یادت نره …! شبکه ماهواره ای من و تو است.
در این برنامه پس از پخش قسمتی از یکی از ترانه های داخلی! از شرکت کننده ها خواسته می شود تا از بین چند گزینه به عنوان ادامه ترانه گزینه صحیح را انتخاب کنند.