به گزارش بوشکان نیوز، دهقانی در ارتباط با مشکل آب شهر بوشکان دشتستان بیان داشت: در روزهای گذشته با برنامه‌ریزی مسئولان آب استان و دشتستان پیگیری‌های ویژه‌ای به‌منظور رفع این مشکل صورت شده و اقدامات اولیه در این راستا صورت پذیرفته است.

وی اضافه کرد: در شهر بوشکان یک چاه تامین آب از اداره آب و فاضلاب روستایی گرفته‌ایم و برای انتقال آب این چاه به شهر نیازمند احداث شبکه هفت کیلومتری آب‌رسانی به شهر بوشکان هستیم که اجرای این طرح اعتباراتی بالغ بر هشت میلیارد ریال نیاز دارد.

دهقانی با اشاره به تعداد مشترکین شهر بوشکان گفت: بر اساس آمار موجود ۵۰۰ اشتراک آب در شهر بوشکان وجود دارد و جمعیتی بالغ بر سه هزار نفر در این شهر زندگی می‌کنند که از خدمات شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بهره‌مند می‌شوند.