این سالن که از تیرماه ۹۰ کلنگ شروع به کارش زده شده بود، اکنون نیمه کاره رها شده است و دیگر هیچ خبری از ادامه روند ساخت و ساز در این مکان نیست . حتی اندک کارگرانی هم که در این مکان مشغول بکار بودند، در اواخر سال ۹۱ دست از کار کشیده اند و تا الان ۵ الی ۶ ماه از آخرین حضور کارگران می گذرد .

در تصاویر زیر روند ساخت و ساز سالن را از ابتدا تا بحال مشاهده میکنید:

کلنگ زنی سالن در تیرماه ۹۰

سالن درحال ساخت در بهمن ماه ۹۰

سالن نیمه کاره رها شده تا کنون…

حال این سئوال پیش می آید که با این وضعیت، ساخت این سالن کی به اتمام می رسد؟؟!