بوشکان نیوز: به گفته آریان پور مدیر عامل تعاونی تولید بوشکان این انبار به صورت اجاره ای به فردی به نام حسین عامری دوست ساکن مرودشت داده شده بود.

 

عامری دوست عامل خرید کلش گندم بعد از درو بود که به گفته ی ایشان در حدود ۵۰ هزار بسته ی (پرس)کلش در این انبار نگهداری می نموده است و حتی روز گذشته هم چندین کامیون در این انبار خالی نموده بودند.که به گفته ایشان تا یکی دو روز آینده به طور کلی خرید کلش دشت بوشکان را به پایان می رسانده است.

 

خرید کلش گندم از کشاورزان دشت بوشکان برای کشاورزان بسیار مفید بوده و کشاورزان از این اقدام راضی بودند. آقای عامری دوست هم هدف خود را تأمین علوفه مورد نیاز دامداران سراسر کشور اعلام نمود.

 

آتش سوزی را کاگران نزدیک به انبار که در زمین های کشاورزی خود بوده اند تلفنی به دیگران خبر دادند.

 

بلافاصله بعد از خبر دار شدن مردم اکثرا جهت کمک به اطفاء حریق خود را به محل حادثه رساندند.شهردار بوشکان آقای نوروزی نیز به همراه کادر آتش نشانی شهرداری خود را در اولین فرصت به محل وقوع رساندند.اما وسعت آتش سوزی به حدی بود که از دست هیچ کسی کاری برنیامد.نیروی انتظامی هم فوری جهت رسیدگی به موضوع به محل اعزام شدند و کارهای مربوط به خود را انجام دادند.

 

موسوی بخشدار بوشکان با مقامات ذیربط در استان و شهرستان تماس حاصل نمودند و خواستار کمک جهت اطفاء حریق و کم نمودن وسعت آتش سوزی شدند.بر همین اساس علاوه بر بوشکان آتش نشانان اهرم ، تنگ ارم ،کلمه و طلحه به محل وقوع اعزام شدند.تلاش عزیزان آتشنشانی جهت اطفاء کامل حریق نتیجه ای نداشت و از خسارت وارده کاسته نشد اما از وسعت آتش سوزی و دامنه دار شدن آن جلوگیری نمود.زیرا اگر آتش به بیرون از محوطه ی انبار سرایت می نمود باعث آتش سوزی زمین های کشاورزی و محصولات کشاورزان و رسیدن دامنه آتش به مراتع نیز احتمال داشت.

 

از نکات جالب و ستودنی این حادثه حاضر شدن و ماندن شهرداران بوشکان و اهرم در محل وقوع آتش سوزی بود.آقایان نوروزی شهردار بوشکان و کردگار شهردار اهرم تا صبح محل حادثه را ترک نکردند.

http://uupload.ir/files/bq2_img_3308_%5B640x480%5D.jpg

http://uupload.ir/files/kean_img-20150510-wa0013_%5B640x480%5D.jpghttp://uupload.ir/files/mvs3_img-20150510-wa0014_%5B640x480%5D.jpghttp://uupload.ir/files/c6c_img-20150510-wa0019_%5B640x480%5D.jpghttp://uupload.ir/files/r9dx_img-20150510-wa0022_%5B640x480%5D.jpghttp://uupload.ir/files/4i4_img-20150510-wa0021_%5B640x480%5D.jpghttp://uupload.ir/files/8whk_img_3306_%5B640x480%5D.jpghttp://uupload.ir/files/nbrq_img_3307_%5B640x480%5D.jpghttp://uupload.ir/files/bq2_img_3308_%5B640x480%5D.jpghttp://uupload.ir/files/reiu_img_3309_%5B640x480%5D.jpghttp://uupload.ir/files/shm3_img_3310_%5B640x480%5D.jpghttp://uupload.ir/files/wzf_img_3311_%5B640x480%5D.jpghttp://uupload.ir/files/eqyj_img_3312_%5B640x480%5D.jpghttp://uupload.ir/files/v3c8_img_3313_%5B640x480%5D.jpghttp://uupload.ir/files/40sj_img_3314_%5B640x480%5D.jpghttp://uupload.ir/files/p1tx_img_3319_%5B640x480%5D.jpghttp://uupload.ir/files/guws_img_3320_%5B640x480%5D.jpghttp://uupload.ir/files/fbfq_img_3321_%5B640x480%5D.jpghttp://uupload.ir/files/flh_img_3322_%5B640x480%5D.jpghttp://uupload.ir/files/gq8k_img_3323_%5B640x480%5D.jpg

کرامت خلیفه ـ چلپا