بوشکان نیوز: غلامعلی حداد عادل با اظهار بی‌اطلاعی از حذف شعرش از متن کتاب درسی، درباره‌ی این شعرش که برای زبان فارسی است، توضیح داد.

به گزارش «بوشکان نیوز» به نقل از ایسنا، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره این‌که گفته شده شعرش از متن کتاب درسی حذف شده است، گفت: اصلش را باید تحقیق کنم، چون بعید می‌دانم چنین شده باشد.

او که در این شعرش درباره‌ی زبان فارسی در مصرعی هم از شهر ترک‌زبان تبریز به عنوان گستره‌ی زبان فارسی یاد کرده است، گفت: در این شعر نگفته‌ایم که زبان مردم تبریز فارسی است. گفته نشده است زبان مادری مردم تبریز زبان فارسی است. در این شعر می‌گویم «ای زبان فارسی ای در دریای دری/ ای تو میراث نیاکان ای زبان مادری». در این‌که زبان فارسی زبان مادری است، شکی نیست، منتها گفته نشده است که زبان فارسی زبان مادری همه‌ی مردم ایران است. آن بیتی که در آن تبریز آمده است، ربطی به این بیت زبان مادری ندارد. در این بیت گفته شده است که «کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند/ جمله ملک توست تا بلخ و نشابور و هری». در این بیت تبریز آمده است. برخی‌ این‌ را اشتباه فهمیدند و فکر کردند شاعر منظورش این است که زبان مادری مردم تبریز فارسی است. در حالی‌که می‌دانیم مردم آذربایجان زبان مادری‌شان زبان ترکی است. به این زبان هم احترام می‌گذاریم. به همه‌ی مردم آذری‌زبان افتخار می‌کنیم. آن زبان‌ها هم عزیز هستند و زبان فارسی هم زبان رسمی ملت ایران است.

پیش‌تر در رسانه‌ها درباره این شعر غلامعلی حداد عادل در کتاب‌ درسی عنوان شده بود: شعری از غلامعلی حداد عادل که در کتاب فارسی ششم ابتدایی درج شده و در آن تبریز جزو قلمرو زبان فارسی محسوب شده بود، امسال حذف شد. این شعر سال گذشته با انتقادهای فراوانی مواجه شد؛ لذا امسال از متن کتاب فارسی ششم حذف شد و به پشت جلد کتاب انتقال یافت. در شعر چاپ‌شده‌ پشت کتاب نیز بیتی که کلمه «تبریز» در آن آمده بود، حذف شده است.