بوشکان نیوز: شماری از مردم شبانکاره شهرستان دشتستان گفتند: پخت نکردن نانوایی های این شهر درصبح روز پنجشنبه مردم را برای تهیه نان با مشکل روبرو کرد.

به گزارش «بوشکان نیوز» آنان در گفت وگو با ایرنا افزودند: افزون بر جمعیت ساکن در مرکز بخش شبانکاره شماری از مردم روستاهای توابع این بخش نیز نان مورد نیاز خود را از نانوایی های شبانکاره تامین می کنند.

وی یادآورشد: باتوجه به فصل کشاورزی پخت نکردن نانوایی های شبانکاره مردم را غافلگیر کرد.

غضنفر پژمان یکی از شهروندان شبانکاره ای گفت: از هفت نانوایی موجود در این شهر فقط یک نانوایی صبح امروز پخت کرده است که با ازدحام شهروندان روبرو شده است.

بخشدار شبانکاره نیز با تایید این خبرگفت: روزگذشته شرکت گاز استان بوشهر اعلام کرده بود که پنجشنبه بدلیل برخی کارهای تعمیراتی گاز این شهر قطع خواهد شد.

مختار چتر سنجی افزود: این موضوع به اطلاع متصدیان نانوایی ها رسیده بود و از آنان خواسته شده بود تا با جایگزینی سوخت نسبت به پخت نان اقدام کنند.

وی یادآورشد: تخطی متصدیان نانوایی ها منجر به جریمه و برخورد قانونی با آنان خواهد شد.