بوشکان نیوز: مدیر یک شرکت ارائه‌ دهنده ADSL گفت: اخیراً قیمت برق و فضا روی هر پورت هزار تومان افزایش یافته و تخفیف ۲۰ درصدی اینترنت برای شرکت‌های PAP حذف شده است. در نتیجه این دو اتفاق، هزینه‌های شرکت‌های ADSL به یکباره افزایش یافته است.
به گزارش «بوشکان نیوز» احمد نخجوانی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: اخیرا چند اتفاق در حوزه اینترنت پرسرعت در کشور رخ داده که شرکت‌ها مجبور شده‌اند هزینه‌هایشان را افزایش دهند.
این فعال در بازار اینترنت کشور اظهار داشت: با مصوبه جدید شماره ۱۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت برق و فضا(محل نصب تجهیزات شرکت‌ها در مرکز مخابراتی) برای شرکت‌ها روی هر پورت ADSL هزار تومان افزایش یافته است. با ضرب تعداد مشترکان هر شرکت در مبلغ هزار تومان، محاسبه می‌شود که هزینه شرکت‌ها‌ به یکباره چند صد میلیون‌ تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در گذشته برای هر پورت ADSL مبلغ ۳۰۰ تومان هزینه برق پرداخت می‌شد که با هزینه فضا در مجموع ۵۰۰ تومان می‌شد. اکنون این رقم به ۱۶۰۰ تومان افزایش یافته است. یعنی هزار تومان روی هر پورت ADSL افزایش داشته است.
نخجوانی اضافه کرد: همچنین تخفیف ۲۰ درصدی اینترنت زیرساخت که تاکنون برای شرکت‌های PAP (ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت) اعمال می‌شد، حذف شده است.
مدیر شرکت ارائه‌دهنده ADS تصریح کرد: یعنی در گذشته شرکت‌ها روی هر STM۱ (لینک اینترنت) حدود ۷ میلیون تومان تخفیف از شرکت زیرساخت می‌گرفتند که اکنون این تخفیف حذف شده است. با ضرب تعداد STM۱ ‌های هر شرکت در مبلغ ۷ میلیون، رقم‌های چند صد میلیونی بدست‌می‌آید که نشان‌دهنده میزان افزایش هزینه شرکت‌ از حذف تخفیف ۲۰ درصدی است.
این مدیرعامل شرکت PAP افزود: در نتیجه در مجموع مبلغی نزدیک به یک میلیارد تومان به یکباره به هزینه‌های شرکت‌های PAP اضافه شده است.
این فعال اینترنتی که بیشترین تعداد مشترکان ADSL را در بین شرکت‌های خصوصی دارد، با تشریح وضعیت بازار گفت: در این شرایط شرکت‌ها مجبور هستند تا برای ادامه فعالیت، درآمد خود را افزایش دهند.