بوشکان نیوز: صادق زیباکلام هم با بیان اینکه شوخی‌شوخی دارم به آقای روحانی امیدوار می‌شوم، گفت: «البته امیدمان در درجه اول خداوند است و بعد مسوولان محترم. اما واقعا به آقای روحانی امید دارم تا بتواند با سرپنجه تدبیر، یکی‌یکی مشکلات را حل کند.»
به گزارش «بوشکان نیوز» دکتر زیبا کلام با اشاره به اخبار خوب روز چهارشنبه از جمله آزادی برخی زندانیان سیاسی به روزنامه شرق گفت: امید دارم روحانی یکی یکی مشکلات را حل کند.
 صادق زیباکلام هم با بیان اینکه شوخی‌شوخی دارم به آقای روحانی امیدوار می‌شوم، گفت: «البته امیدمان در درجه اول خداوند است و بعد مسوولان محترم. اما واقعا به آقای روحانی امید دارم تا بتواند با سرپنجه تدبیر، یکی‌یکی مشکلات را حل کند.»
زیباکلام افزود: «ما خواهان عدم ایجاد فشار بر روی آقای روحانی بودیم تا حساسیت اصولگرایان برانگیخته نشود. شخصا از ۲۴خرداد تا به امروز، پس از خبر پیروزی آقای روحانی، این دومین خبری بود که بغض را به گلویم آورد و به همین دلیل هم هست که به‌خوبی قادر به سخن گفتن نیستم. امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.»