استان بوشهر جایگاه مهم و بالقوه‌ای در پرورش اسب گونه عرب ایرانی دارد. شهرستان دشتی دارای یک اسب عرب – ایرانی می باشد که متعلق به رئیس هیئت سوارکاری این شهرستان می باشد.

 منبع:شبکه خبر دشتی