یونس قیصی زاده در صفحه شخصی اش نوشت:

فکر می کنم که ایرانی ها برای اولین بار با استبداد و خفقان در کلاس های درس آشنا می شوند. برخی از معلمان در سراسر کشور در نقش مستبدان کوچک، دانش آموزان را از حق آزادی بیان و انتقاد و اعتراض درباره جزئی ترین مسائل نه تنها باز می دارند که با تنبیه و شکنجه شدید آنان، باعث می شوند تا دانش آموزانشان به افرادی ترسو، کم جسارت، ساکت و شهروندانی درجه ۲ تبدیل شوند.

خوشبختانه این موضوع بار دیگر از سوی روحانی در روز بازگشائی مدارس به خوبی بیان شده است. دکتر روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی در مدرسه ای در منطقه ۱۸ تهران به «حق اعتراض دانش آموزان» اشاره کرد و گفت “اعتراض حق دانش آموز است. دانش آموزان بدانند اگر حقشان تضییع شود، حق دارند به معلم خود اعتراض کنند، اگر جواب نگرفتند می توانند ابتدا به مدیر و سپس به مسئولان منطقه اعتراض کنند چرا که معتقدم حق اعتراض آغاز شکوفایی کرامت یک انسان است که باید از مدرسه آغاز شود و این می تواند جامعه را به سمت قانونمداری سوق دهد.”