بوشکان نیوز: حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران و رییس دوره ای جنبش عدم تعهد گفت: این جنبش مصمم است برای تحقق منطقه عاری از سلاح هسته ای تلاش کند.
 
رییس جمهوری در نشست خلع سلاح هسته ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود: حدود چهار دهه است که تلاش های بین المللی برای منطقه عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه با ناکامی مواجه شده است که در این خصوص، اتخاذ تصمیم عاجل ضروری است.روحانی تصریح کرد: اسرائیل در این منطقه ، تنها کشوری است که به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (ان.پی.تی) نپیوسته است که باید بدون هیچ تاخیری به این معاهده بپیوندد تا تمام فعالیت های هسته ای این منطقه تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گیرد.

رییس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: هیچ ملتی نباید سلاح هسته ای داشته باشد. /ایرنا