اجراهای زنده این گروه موسیقی بوشهری همانند گذشته با استقبال مواجه شد.
کنسرت گروه «لیان» به خوانندگی «محسن شریفیان» در تهران برگزار شد. این برنامه در ساعت ۲۱ روزهای چهارم و پنجم مهرماه در تالار وحدت انجام شد که قیمت بلیت های آن ۱۵ ، ۲۵ ، ۳۵ ، ۴۰ و ۵۰ هزار تومان بود.

اجراهای زنده این گروه موسیقی بوشهری همانند گذشته با استقبال مواجه شد.

اجراء کنسرت موسیقی گروه لیان در تالار وحدت

اجراء کنسرت موسیقی گروه لیان در تالار وحدت

اجراء کنسرت موسیقی گروه لیان در تالار وحدت

اجراء کنسرت موسیقی گروه لیان در تالار وحدت

اجراء کنسرت موسیقی گروه لیان در تالار وحدت

اجراء کنسرت موسیقی گروه لیان در تالار وحدت

اجراء کنسرت موسیقی گروه لیان در تالار وحدت

اجراء کنسرت موسیقی گروه لیان در تالار وحدت

اجراء کنسرت موسیقی گروه لیان در تالار وحدت

اجراء کنسرت موسیقی گروه لیان در تالار وحدت
اجراء کنسرت موسیقی گروه لیان در تالار وحدت

اجراء کنسرت موسیقی گروه لیان در تالار وحدت

اجراء کنسرت موسیقی گروه لیان در تالار وحدت

اجراء کنسرت موسیقی گروه لیان در تالار وحدت

اجراء کنسرت موسیقی گروه لیان در تالار وحدت

اجراء کنسرت موسیقی گروه لیان در تالار وحدت

اجراء کنسرت موسیقی گروه لیان در تالار وحدت